Hirvenmetsästyksen säännöt

SOUTUJOEN ERÄN METSÄSTYKSENJOHTAJAN MÄÄRÄYKSET HIRVENMETSÄSTÄJÄLLE

Varusteet

 • Jokaisella metsästykseen osallistuvalla on oltava lain määräämä vaatetus;
  oranssi liivi ja päähine.
 • Voimassa oleva metsästyskortti, aseenkantolupa ja ampumatodistus.
 • Laillinen, kohdistettu ja kunnnossa oleva ase
 • Asiaan kuuluvat patruunat
 • Puukko ja koiranhihna.

Ohjeet koiran ohjaajalle

 • Koiramiehen on tiedettävä passimiesten sijainti.
 • Koiramiehen ampuessa hirveä, hänen on tiedettävä että on riittävän kaukana
  passilinjasta ja ampuminen on muutoinkin turvallista.
 • Koiran ohjaajan on ilmoitettava puhelimella saapuessaan passilinjan
  tuntumaan.

Ohjeet passimiehelle

 • Ase kuljetetaan ajoneuvossa lataamattomana ja suojuksessa.
 • Aseella ei saa koskaan osoittaa ihmisiä ja sitä on käsiteltävä aina niin kuin
  se olisi ladattu.
 • Toisen aseeseen ei saa koskea ilman lupaa.
 • Ase ladataan vasta passipaikalla ja patruunat poistetaan aina ennen
  passipaikalta lähtöä.
 • Passipaikalle tultuasi varmista viereisten passien sijainti sekä turvallinen
  ampumasuunta sektori viereisiin passeihin nähden sekä muu turvallisuus.
 • Mikäli olet epätietoinen ampumasuunnasta, ota yhteys metsästyksen
  johtajaan.
 • Tee ilmoitus vhf-puhelimella, mikäli havaitset ulkopuolisia ihmisiä
  passiketjussa tai sen läheisyydessä.
 • Passiin asettuessasi arvioi valmiiksi ampumasuunnat ja etäisyydet.
 • Passipaikalta ei poistuta ennen kuin metsästyksen johtaja on antanut
  siihen luvan.
 • Vaikka koira poistuu passialueelta eläimen kanssa, sen perään ei lähdetä
  passipaikalta ilman lupaa.
 • Jos joudut lähtemään kesken pois passipaikalta, ilmoita siitä metsästyksen
  johtajalle ja viereisille passeille.
 • Ammu vain sellaista hirveä mikä on luvan ja sopimuksen mukaista.
 • Varmista, että eläin on sallitulla ampuma-alueella eikä kasvuston peitossa ja olet tunnistanut eläimen.
 • Ota huomioon koira ja koiranohjaaja.
 • Armonlaukausta ammuttaessa koira on kytkettynä, jos mahdollista.
 • Pyri ampumaan vain yksi hyvin tähdätty laukaus.
 • Jos olet epävarma, jätä ampumatta.
 • Laukauksen jälkeen pane merkille eläimen sijainti ja käyttäytyminen,
 • Ammu uusi laukaus vain jos se on tarpeellista ja turvallista.
 • Ilmoita onnistuneesta kaadosta.
 • Mikäli eläin ei kaadu näkö- tai kuuloetäisyydelle, ilmoita siitä puhelimella, kerro mitä tapahtui ja mihin suuntaan eläin pakeni.
 • Seuraa eläintä korkeintaan 150 metriä jälkiä sotkematta, odota lisäohjeita.
 • Eläintä ei saa ampua moottorikäyttöisestä ajoneuvosta eikä 100 metriä lähempää välittömästi pysähdyksen jälkeen.

Kaatoryyppy sallitaan, muutoin alkoholin käyttö metsällä on kielletty.

METSÄSTÄJÄ ON VELVOLLIINEN NOUDATTAMAAN NÄITÄ OHJEITA JA
MÄÄRÄYKSIÄ METSÄSTYS KIELLON UHALLA. TURVALLISIA LAUKAUKSIA!

Multialla 3.10.2021
Seppo Lampinen
Metsästyksen johtaja
puh. 040 7509 758